بررسي عوامل مرتبط با تشکيل سنگ صفراوي در مبتلايان به چاقي مرضي که تحت عمل جراحي بارياتريک قرار گرفته اند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عوامل مرتبط با تشکيل سنگ صفراوي در مبتلايان به چاقي مرضي که تحت عمل جراحي بارياتريک قرار گرفته اند :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

مقدمه  نه تنها چاقی مرضی, بلکه کاهش سریع وزن پس از جراحی باریاتریک, به عنوان روش درمان چاقی مرضی, از جمله عوامل ایجاد سنگ­های صفراوی محسوب می‎شوند. در مطالعه حاضر با ارزیابی عوامل مرتبط ایجاد سنگ‎های صفراوی, نیاز به کوله سیستکتومی پروفیلاکتیک حین عمل جراحی باریاتریک بررسی می‎شود. روش کار  در مطالعه حاضر مقطعی اطلاعات کلیه بیماران مبتلا به چاقی مرضی که از فروردین ماه  سال 1390 تا فروردین ماه 1395 در بخش جراحی بیمارستان امام رضا (ع) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند, مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت کلیه متغیرهای استخراج شده از پرونده بیماران وارد نرم افزار SPSS شد و آنالیز داده‎ها انجام گرفت. نتایج در مطالعه حاضر 150 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. از میان 127 بیماری که سابقه‎ی سنگ کیسه صفرا نداشتند, 59 نفر(5/46‎%)  از نظر باکتری H. pylori مثبت بودند و از مجموع 23 نفری که سابقه سنگ کیسه صفرا و جراحی کیسه صفرا به دلیل سنگ را در گذشته داشتند, 17 نفر(9/73‎%)  از نظر باکتری       H. pylori در معده (با کمک تست تنفسی تشخیصی) مثبت بودند (05/0< p). نتیجه گیری به طور کلی در مطالعه­ی حاضر تنها عامل مرتبط با تشکیل سنگ کیسه صفرا, ابتلا به H. pylori بود. با توجه به نتایج, با احتساب عفونت با H. pyloriبه عنوان یکی از عوامل خطر درمان پذیر تشکیل سنگ صفراوی, می­توان قبل از انجام جراحی چاقی, برای افراد مبتلا درمان دارویی انجام داد تا از احتمال تشکیل سنگ کیسه صفرا در این افراد کاسته شود.

لینک کمکی