تغييرات pH بر روي خصوصيات ژيوتکنيکي لاينرهاي رسي محل دفن بهداشتي (بررسي آزمايشگاهي:حدود اتربرگ،تحکيم،نفوذپذيري)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تغييرات pH بر روي خصوصيات ژيوتکنيکي لاينرهاي رسي محل دفن بهداشتي (بررسي آزمايشگاهي:حدود اتربرگ,تحکيم,نفوذپذيري) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

دفن بهداشتی مناسب زباله ها امروزه یکی از گزینه های اصلی در مدیریت پسماند مطرح می گردد. مواد شیمیایی تولید شده از شیرابه محل های دفن, بر ساختار و خصوصیات لایه های رسی تاثیر می گذارد, لذا با توجه به اسیدی/بازی بودن شیرابه, بررسی خواص ژیوتکنیکی لایه های رسی تحت تاثیر این مواد از اهمیت بالایی برخوردار است.از این رو در این تحقیق با انجام یک سری آزمایش های حدود اتربرگ, نفوذپذیری و تحکیم بر روی خاک رس کایولینیت و مخلوط کایولینیت با درصد های مختلفی از بنتونیت اثر تغییرات pH بر پارامترهای ژیوتکنیکی خاک پرداخته شد.در این آزمایش اسید استیک و هیدروکسید سدیم به عنوان مواد شیمیایی نماینده شیرابه مورد استفاده قرار گرفتند.پارامترهای نفوذپذیری به کمک هد افتان و تحکیم اندازه گیری شده است.نتایج آزمایش ها نشان می دهد, وجود اسید و باز در خاک کایولینیت و مخلوط کایولینیت با درصد های مختلفی از بنتونیت, باعث افزایش حد روانی, دامنه خمیری و نفوذپذیری خاک و همچنین افزایش مقدار نشست و تسریع زمان تحکیم می گردد. همچنین افزودن 10%بنتونیت باعث افزایش 13درصدی حد روانی از 36 به 41 و افزودن 20% بنتونیت باعث افزایش 27درصدی حد روانی از 36 به 46 می شود. نشست خاک در اثرمجاورت با اسید استیک 7درصد و در مجاورت با هیدروکسید سدیم به میزان 9درصد افزایش می یابد.ضریب نفوذپذیری نیز با افزودن اسید 9درصد و با افزودن باز21درصد افزایش یافته ولی با افزایش 10درصد بنتونیت از 1/42 به 0/74 و با افزودن 20%بنتونیت از 1/42 به 0/61 کاهش می یابد.

لینک کمکی