مروري بر پلي هيدروکسي بوتيرات (PHB)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مروري بر پلي هيدروکسي بوتيرات (PHB) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

آلودگی توسط پلاستیک های سنتزی,که بخش عمده ای از آلودگی محیط زیست در کشورهای صنعتی و رو به رشد مانند ایران را تشکیل می دهد. نگرانی از آلودگی محیط زیست توسط پلاستیک های سنتزی, پژوهشگران را به تحقیق بر روی امکان استفاده از پلیمرهای طبیعی زیست تخریب پذیر واداشته است. یکی از انواع پلیمرها که بیشتر در این زمینه مورد توجه قرار گرفته, پلی هیدروکسی آلکانوات است. پلی هیدروکسی آلکانوات ها استرهای هیدروکسی آلکانوات ها هستند که توسط تعدادی از باکتری ها به صورت ذخایر انرژی و کربن درون سلولی سنتز شده و به صورت گرانول در سیتوپلاسم سلول ها تجمع می یابند. در این تحقیق ویژگی پلی هیدروکسی بوتیرات به عنوان یک پلیمر زیست تخریب پذیر پرکاربرد آورده شده.

لینک کمکی