الگوي پيشنهادي مديريت ريسک بنگاه در شرکتهاي بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن الگوي پيشنهادي مديريت ريسک بنگاه در شرکتهاي بيمه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

هدف اصلی این مقاله, ارایه یک الگوی مدیریت ریسک بنگاه برای موسسات بیمه در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی با ملاحظات نظارتی است. در این راستا, ابتدا مبانی نظری استانداردها و چارچوب های بین المللی مدیریت ریسک بنگاه را معرفی و سپس به ارایه یک الگوی نظری برای استقرار مدیریت ریسک بنگاه بر مبنای سیستم ارزیابی توانگری مالی و ریسک های تحت مالکیت در شرکت های بیمه می پردازیم. در ادامه, ضمن تشریح پیامدهای فقدان الگوی مدون مدیریت ریسک شرکت های بیمه ایرانی, یکی از علل اصلی افت نسبت توانگری مالی شرکت های بیمه را فقدان این چارچوب معرفی می کنیم. در پایان, یک ساختار پیشنهادی و همچنین نقش و جایگاه این ساختار در اداره شرکت های بیمه با ملاحظات نظارتی را ارایه می دهیم. در این الگوی پیشنهادی, ضمن بیان یک شیوه تعاملی مبتنی بر همکاری دوجانبه بین واحد مدیریت ریسک و واحدهای مختلف شرکت بیمه, یک سیستم گزارشگری مبتنی بر نوعی خوداظهاری ریسک را پیشنهاد می کنیم.

لینک کمکی