تحليل و نقدي بر نظريه رهبري تحول آفرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل و نقدي بر نظريه رهبري تحول آفرين :
تعداد صفحات : 30

رهبری تحولی وقتی روی می دهد که رهبر و پیرو یکدیگر را به سطوح بالاتر ارزشها و انگیزهها ببرند و این محصول تاثیر تحولی متقابل رهبران و پیروان است. رهبری تحولی با قلب و ذهن دیگران سروکار دارد. رهبر تحولی به همه مشارکت کنندگان کمک می کند تا رضایت و انگیزش و احساس موفقیت بالاتری داشته باشند. رهبری تحولی بیش از آنکه به کنترل مستقیم نیاز داشته باشد به اعتماد, توجه به دیگران و تسهیل کارها نیاز دارد. شاخصه های رهبر تحولی مشتمل بر: بصیرت بلند مدت, توانمند کردن افراد, مربیگری, توسعه دیگران و چالش فرهنگی برای ایجاد تغییر است. در رهبری تحولی قدرت رهبر از ایجاد درک متقابل و اعتماد ناشی می شود. سه سوال اصلی درباره رهبری تحول آفرین مطرح است. 1. رهبری تحول آفرین چیست 2. چگونه به کار گرفته می شود 3. نقاط قوت و ضعف کلیدی نظریه رهبری تحولی چیست سوال اول و دوم با شیوه متن پژوهی و مرور ادبیات تحقیق پاسخ داده شده است. برای پاسخ به سوال سوم به دو شیوه عمل شده است. در ابتدا نظر محققان مدیریتی درباره رهبری تحولی گردآوری شده و در مرحله دوم از شیوه نقد درون ساختاری و برون ساختاری به بررسی و تحلیل گزاره های نظریه پرداخته شده است. در مجموع نظریه دارای نقاط قوت و ضعف و قابل تقویت است

لینک کمکی