بررسي مفهوم سکوت سازماني از ديدگاه اميرالمومنين عليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مفهوم سکوت سازماني از ديدگاه اميرالمومنين عليه :
تعداد صفحات : 28

مقاله حاضر با تاکید بر خطبه ها و نامه های امیرالمومنین علی با روش تحلیل مضمون در پی بررسی مفهوم سکوت سازمانی از نگاه اسلامی و مقایسه آن با دیدگاه غربی است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان به دو نوع سکوت اشاره کرد که عبارتند از: سکوت مثبت و سکوت منفی. در تعریف غربی, سکوت سازمانی مطیع و منفعلانه؛ خودداری کارکنان از بیان نظرها و ایده ها در جهت افزایش سود سازمان, مضموم و ناپسند است؛ اما در آموزه های اسلامی خودداری از امر به معروف و نهی از منکر, خودداری دفاع از مظلوم, نصیحت نکردن, مشورت ندادن و بیان نکردن حق و حقیقت نکوهش شده است. و در نقطه مقابل آن سکوت نوع دوستانه؛ دوری جستن از بیان ایده ها, اطلاعات و یا نظرهای مرتبط با کار برای سود بردن دیگر افراد در سازمان است؛ در حالی که در دیدگاه اسلامی سکوت برای حفظ وحدت, افشا نکردن اطلاعات سازمانی و سکوت هنگام نداشتن اطلاعات, پسندیده است. هریک از مفاهیم استخراج شده در این پژوهش, کاربرد گسترده ای در حوزه رفتار سازمانی دارند که با بهره گیری از آنها می توان روابط بهتری میان افراد سازمان با یکدیگر و یا رییس و کارمندان در ارتباط با هم تعریف کرد

لینک کمکی