از مباني نظري تا نظريه هاي مديريت دانش: بسط مدل مفهومي تاثيرپذيري مديريت دانش از تيوري دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن از مباني نظري تا نظريه هاي مديريت دانش: بسط مدل مفهومي تاثيرپذيري مديريت دانش از تيوري دانش :
تعداد صفحات : 36

مسیله این تحقیق تبیین چگونگی تاثیرپذیری نظریه های مدیریت دانش از مبانی نظری مدیریت دانش و ترسیم خط سیر این تاثیر پذیری است. هدف اولیه از طرح مسیله, ارایه یک مدل مفهومی جامع از تاثیرهای مبانی نظری بر نظریه ها و بیان روابطی است که خط سیر این تاثیرها را نشان دهد. هدف غایی, ایجاد زمینه برای طرح مسیله بازسازی رشته مدیریت دانش موجود در علم مدرن و تمدن غرب, و بازخوانی آن بر اساس مبانی رقیب از جمله مبانی دینی و تمدن دینی, و فراهم آوردن زمینه تدوین نظریه جدید درباره مدیریت دانش براساس مبانی دینی است. این نظریه جدید در مقاله های آتی با عنوان نظریه مدیریت دانش دین بنیان ارایه خواهد شد. مرور ادبیات نشان می دهد پژوهش های بسیار اندکی در این زمینه ها انجام شده و به تحقیقات بیشتری نیاز است. برای حل مسیله و رسیدن به هدف, مدل مفهومی اولیه تاثیر پذیری مدیریت دانش از نظریه دانش (معرفت شناسی) بسط داده شد. برای این منظور, ادبیات مرتبط با مبانی نظری مدیریت دانش موجود در علم مدرن مرور شد و در قالب یک مدل مفهومی اولیه ارایه گردید. مبانی به دو دسته مبانی معرفتی و غیر معرفتی طبقه بندی و مبانی نظری به سه لایه اصلی مبانی نظری دور, میانی و نزدیک طبقه بندی شد. مبانی فلسفی به عنوان مبانی نظری دور, مبانی پارادایمی علوم انسانی, برخی علوم و نظریه های این علوم به عنوان مبانی نظری میانی و پارادایم های درونی مدیریت دانش و حوزه های مرتبط, به عنوان مبانی نظری نزدیک شناسایی شدند. در نهایت روابط بین مولفه های فوق با نظریه های مدیریت دانش کشف شد و در قالب یک مدل مفهومی چارچوب بندی شده ارایه گردید. این مدل چگونگی تاثیرگذاری مبانی مدیریت دانش بر نظریه های آن را تبیین می کند و می توان از آن برای بازسازی نظریه های موجود و تدوین نظریه های جدید استفاده کرد

لینک کمکی