جلوه هاي پايداري در رمان اصل و فصل سحرخليفه و سووشون سيمين دانشور (علمي- پژوهشي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جلوه هاي پايداري در رمان اصل و فصل سحرخليفه و سووشون سيمين دانشور (علمي- پژوهشي) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 29

آن دسته از آثار ادبی که انگیزه های ایستادگی در مقابل ستم و استبداد را در انسان تقویت می کند, ادبیات پایداری نامیده میشود. این نوع ادبیات معمولا تحت فشارهای سیاسی, اجتماعی و محدودیت های استبدادی خلق می شود وادیب راهکارهای نجات خویش را از وضع موجود در سلاح قلم جستجو می کند. سیمین دانشور و سحر خلیفه دو نفر از ادیبان معاصر هستند که در آثار ادبی آنان جلوه هایی از پایداری جهت دستیابی به هدفی متعالی متجلی شده است. سیمین دانشور یکی از زنان ایرانی معاصر است که نگرش عدالت طلبی و مبارزه با ظلم و بیدادگری استعمار در رمان سووشون او پدیدار گشته است. سحر خلیفه نیز از زنان مشهور فلسطینی است که ایده های استعمارستیزی خویش را در برابر صهیونیست غاصب در رمان اصل وفصل به کار گرفته است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی, تطبیقی, به واکاوی دو رمان پرداخته و چگونگی تاثیر وتاثر دو نویسنده از یکدیگر, شخصیت پردازی ضد استعماری و وام گیری از الگوهای برجسته تاریخ, به بیان جلوه های پایداری و وجوه اشتراک وافتراق رمان های مذکور پرداخته است

لینک کمکی