پاورپوینت آموزش و نحوه ثبت اطلاعات در سامانه سماد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت آموزش و نحوه ثبت اطلاعات در سامانه سماد :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 23 اسلاید

قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :


آموزش و نحوه ثبت اطلاعات در سامانه سماد
تعاریف:
تعریف بدهی : بدهی, تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منابع از واحد گزارشگر خواهد شد .
تعریف مطالبات : وا‍‍ژه مطالبات به مبالغ طلب از اشخاص و شرکت ها اشاره دارد .طلب , ادعایی است که انتظار می رود به صورت وجه نقد وصول شود.
واحد گزارشگر نمونه
صورت وضعیت مالی
13x5 در تاریخ 29 اسفند ماه
13x 4 /12/29
13x5/12/29
یادداشت
بدهی ها و ارزش خالص
13x 4 /12/29
13x5/12/29
یادداشت
دارایی ها
بدهی های جاری
دارایی های جاری
.....
.....
حسابها واسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای
.....
.....
موجودی نقد
.....
.....
حسابها واسناد پرداختنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
.....
.....
حسابها واسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای
.....
.....
حصه جاری حساب ها واسناد پرداختنی بلند مدت
.....
.....
حسابها واسناد دریافتنی حاصل از عملیات غیر مبادله ای
.....
.....
پیش دریافت ها
.....
.....
سرمایه گذاری کوتاه مدت
.....
.....
سایر بدهی های جاری
.....
.....
موجودی مواد وکالا
.....
.....
جمع بدهی های جاری
.....
.....
پیش پرداخت ها
بدهی های غیر جاری
.....
.....
جمع دارایی های جاری
.....
.....
حساب ها واسناد پرداختنی بلند مدت
دارایی های غیر جاری
.....
.....
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.....
.....
دارایی های ثابت مشهود
.....
.....
سایر بدهیهای غیر جاری
.....
.....
دارایی های نامشهود
.....
.....
جمع بدهی های غیر جاری
.....
.....
سرمایه گذاری های بلندمدت
.....
.....
ارزش خالص
.....
.....
سایر دارایی ها
.....
.....
ارزش خالص انباشته
.....
.....
جمع دارایی های غیر جاری
.....
.....
مازاد تجدید ارزیابی
.....
.....
تفاوت های تسعیر عملیات خارجی
.....
.....
جمع ارزش خالص
.....
.....
جمع بدهی ها و ارزش خالص
.....
.....
جمع دارایی ها


لینک کمکی