اميرعبدالقادرالجزايري عارف سلحشور و بنيان گذار شعر پايداري الجزاير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اميرعبدالقادرالجزايري عارف سلحشور و بنيان گذار شعر پايداري الجزاير :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 34

بسیاری از صوفیان بزرگ از همان سده های نخستین, همواره درحفظ سرحدات بلاد اسلامی در برابر هجوم دشنمان شرکت داشته اند. در دوره های تیموری و صفوی, صوفیان به عنوان مهم ترین قدرت در برابر بی عدالتی اجتماعی, عزلت و گوشه نشینی را رها و به طور مستقیم در امور سیاسی دخالت کردند. در قرون اخیر که اروپاییان استعمارگر برای اشغال کشورهای اسلامی به ویژه سرزمین های شمال آفریقا حمله کردند, بسیاری از رهبران مقاومت در برابر آنها زاهدان و مشایخ صوفیه بودند. کشور الجزایر نزدیک به یک قرن و نیم (1962-1830) در زیر سلطه بی رحمانه فرانسویان قرار داشت. در میان مبارزان الجزایر, امیر عبدالقادر الجزایری, شاعر, عارف, جنگاور و سیاستمداری برجسته بود که حتی دشمنانش نیز فتوت و جوانمردی او را می ستودند. در این پژوهش, عبدالقادر به عنوان نخستین شاعر عارف پایداری الجزایر در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد بر رسی قرار گرفته است. یکی از بخش های مهم عرفان عبدالقادر, قیام به سیف علیه ظلم و بیداد است. به بیان دیگر, عرفان امیر عبدالقادر الجزایری عرفان سلحشوری و انقلابی بود.

لینک کمکی