مطالعه کاشي نگاره هاي قاجاري خانه هاي شيراز از منظر سراسطوره شناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه کاشي نگاره هاي قاجاري خانه هاي شيراز از منظر سراسطوره شناسي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 33

هنر دوره قاجار از لحاظ محتوا و ماده, همچنین موضوع و نحوه اجرا دارای ویژگی های متمایز و منحصر به فردی است. یکی از محصولات هنری در خور تامل عصر قاجار, کاشی نگاره های فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی کاخ ها و خانه های اعیان و اشراف است که استفاده از آن به ویژه در دوره ناصری اوج گرفت. این کاشی نگاره ها نمایانگر علایق و سلایق دوران خود هستند و از لحاظ نحوه پرداخت به مضامین و شیوه اجرا و بیان در نقشمایه ها خصوصیات شایان توجهی دارند؛ به نحوی که با بررسی آنها شاهد حضور هویت ایرانی, اسلامی و فرنگی به طور هم زمان هستیم. درک این موضوع نیازمند شناخت مفهوم سراسطوره ها و عملکرد هم زمان اسطوره های چندگانه در فضای معناشناختی فرهنگ و هنر دوره قاجار است. این مقاله به تبیین مفهوم سراسطوره و بررسی سراسطوره های غالب در فرهنگ و هنر دوره قاجار با استناد به مجموعه ای بی بدیل از اسناد تصویری, یعنی کاشی های آراینده خانه های به جا مانده از دوره قاجار در شیراز و مطالعه تحلیلی برخی از این کاشی نگاره های پر شمار, پرداخته است. هدف این پژوهش معرفی و ارایه مستندات تصویری است که نظریه معاصر سراسطوره ها را تشریح می کند. 

لینک کمکی