دگرديسي اسطوره آفرينش مهري در عرفان ايراني- اسلامي (با تکيه بر اشعار مولوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دگرديسي اسطوره آفرينش مهري در عرفان ايراني- اسلامي (با تکيه بر اشعار مولوي) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 26

یکی از اصلی ترین جایگاه های بازتولید اسطوره ها, نحله های فرهنگی اعتقادی در بستر دین و فرهنگ جدید است. در این گرایش های فرهنگی نو, بازتولید اسطوره گاه آگاهانه است و گاه ناآگاهانه؛ گاه به صورت مستقیم و با همان شکل است و گاه با جرح و تعدیل و به شکل های مختلف که معمولا برای ادامه حیات خود به لایه های ژرف تر فرهنگ جدید پناه می برد. این پژوهش با روش تطبیقی تحلیلی بر آن است تا چگونگی دگردیسی و بازتولید اسطوره آفرینش مهری (میتراییسم) را در عرفان ایرانی اسلامی نشان دهد. به نظر می رسد اسطوره آفرینش مهری از طریق لایه های نهان فرهنگی, در  عرفان ایرانی اسلامی تبلور یافته است و به شکل کشتن گاو نفس و گاو تن در عرصه عرفان حیات خود را در کالبدی جدید ادامه می دهد.

لینک کمکی