بهرام از اسطوره تا تاريخ (جستاري در ويژگي هاي مشابه يک نام مشترک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهرام از اسطوره تا تاريخ (جستاري در ويژگي هاي مشابه يک نام مشترک) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 44

اغلب نام های مشترک در اساطیر کهن دارای سرانجام و تقدیر مشابه و متاثر از نمونه ازلی و کهن الگوی واحد هستند. نمونه این نامها در اسطوره های ایرانی و حماسه ملی ایران فراوان به چشم می خورد. از جمله نام های بسیار پربسآمد که هم جنبه اسطوره ای و آیینی دارد, هم حماسی, نام بهرام است که در فرهنگ آریایی و تاریخ ایران باستان دارای خویشکاری هایی چون, خدای جنگ, ایزد پیروزی, موعود, منجی, شاه و پهلوان زیناوند و ارتشتار و پیروزمند است. در این جستار که به شیوه توصیفی و تحلیلی نوشته شده است, تلاش شده است شخصیت بهرام های مشهور در بستر اساطیر ایرانی و حماسه ملی ایران, بیشتر شناسایی شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اثبات گردد که مصادیق این نام در اساطیر و تاریخ ایران, تقریبا دارای ویژگی ها, خویشکاری ها و تقدیر و سرنوشت مشابه هستند.

لینک کمکی