تحليل عناصر حماسي در گرشاسب نامه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل عناصر حماسي در گرشاسب نامه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 32

گرشاسب نامه منظومه ای حماسی است که حکیم اسدی طوسی در آن جنگاوری ها و دلاوری های گرشاسب را به نظم کشیده است. گرشاسب یکی از مشهورترین پهلوانان ایرانی است که بخش های مهمی از ادبیات اسطوره ای و حماسی به توصیف اعمال او و فرزندانش (نریمان, سام, زال, رستم, فرامرز و...) اختصاص دارد. چهار عنصر (داستانی بودن, قهرمانی بودن, ملی بودن و خرق عادت) زمینه ساز یک داستان حماسی هستند. قوت و ضعف هر یک از این ویژگی ها در برجستگی و شهرت یک اثر حماسی تاثیر بسزایی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگرچه گرشاسب نامه در زمینه های خرق عادت و داستانی بودن قوی است, ضعف و سستی در دو زمینه قهرمانی و ملی سبب شده است که این اثر حماسی در میان عامه ایرانیان چندان مورد قبول واقع نشود.

لینک کمکی