انسان در جهان بيني شمس تبريزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن انسان در جهان بيني شمس تبريزي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 64

جهان بینی فردی یا گروهی, به طور کلی, مجموعه نگرش های فرد یا گروهی خاص, در باب جهان هستی, خالق هستی و انسان را در بر می گیرد. اهمیت بررسی جهان بینی  از آنجا سرچشمه می گیرد که اعمال انسان ها بر اساس جهان بینی آنها صورت می پذیرد. در سخنان باقی مانده از شمس تبریزی در مقالات, نکته ها و موضوع های فراوانی بیان شده است که با بررسی دقیق آنها می توان جهان بینی شمس تبریزی را دریافت. هدف این مقاله تبیین نگرش شمس در باب انسان - به عنوان یکی از مبانی شناخت جهان بینی وی- است. به منظور حصول نتیجه ای استوار و دقیق, در این پژوهش, همه مطالب وسخنان شمس تبریزی در کتاب مقالات, مورد بررسی قرار گرفته و استدلال ها و شواهد مبتنی بر مجموعه سخنان وی  است. با توجه به آنکه عارفان, اغلب به انسان, در سه ساحت انسان و خویشتن, انسان و خدا, و انسان و همنوعان توجه می کنند, مباحث این پژوهش نیز, غالب سخنان مهم شمس را در  سه زمینه فوق در بر می گیرد. در این مقاله, مقام و جایگاه برجسته انسان در نگاه این عارف که براساس نگرش وحدت وجودی وی بوده است و توجه جدی و مسیولانه شمس در برابر همه انسان ها (و نه فقط انسان کامل), نشان داده شده است.

لینک کمکی