مطالعه تطبيقي رويکرد کهن الگويي سه اسطوره رويين تن (اسفنديار، آشيل و زيگفريد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه تطبيقي رويکرد کهن الگويي سه اسطوره رويين تن (اسفنديار, آشيل و زيگفريد) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 42

اندیشه رویین تنی, که ریشه ای کهن داشته و بیانگر آرزوی دیرینه بشر برای دستیابی به آسیب ناپذیری و بی مرگی است, به انحای گوناگون در میان اسطوره های ملل مختلف نمود یافته است. سه اسطوره رویین تنی, یعنی آشیل, اسفندیار و زیگفرید, در مقایسه با سایر رویین تنان از تواتر بیشتر و جامع تری برخوردارند و رویین تنی به عنوان یک انگاره کهن الگویی در روایت هر سه اسطوره قابل بحث و مطالعه است. از آنجا که بسیاری ازپژوهشگران شباهت های میان این سه اسطوره را ناشی از نظریه کهن الگویی یونگ دانسته اند, تلاش شده است در این پژوهش میزان صحت و سقم موضوع بررسی شود. روش تحقیق در این پژوهش, اسنادی و کتابخانه ای است. این مطالعه, با هدف شناسایی ریشه های مشترک این اسطوره های رویین تن, از منظر نظریه کهن الگوها به بررسی نقاط اشتراک و افتراق میان آنها و میزان اثرپذیری این سه اسطوره از یکدیگر پرداخته است و با رویکرد کهن الگویی در مطالعه تطبیقی میان اسفندیار, آشیل و زیگفرید, به این سوال پاسخ می دهد که چه ریشه های مشترک و یا متمایزی را می توان در مطالعه این سه اسطوره رویین تن یافت و تا چه میزان شباهت های موجود میان این سه اسطوره را می توان با نظریه کهن الگویی توجیه کرد. از مهم ترین نتایج این پژوهش, تقویت نظریه تاثیرپذیری فردوسی از هومر در خلق اسطوره اسفندیار است.

لینک کمکی