بررسي آيين شمني و ساير جادوها در داستان رستم و اسفنديار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي آيين شمني و ساير جادوها در داستان رستم و اسفنديار :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 52

جادو و آیین های مربوط به آن, موضوعی است که همواره از جنبه های گوناگون مورد توجه انسان بوده است. در شاهکارهای ادبی از جمله شاهنامه فردوسی نیز, این موضوع به چشم می خورد. هدف این پژوهش, بررسی جادوها و آیین های جادویی در داستان رستم و اسفندیار است. بدین منظور, کوشیده شده است تا با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا, ضمن بررسی و تحلیل جادوهای این داستان و آیین های مربوط (مانند آیین شمنی و شمنیسم, جادو درمانی, سلاح جادویی, رویین تنی و شکست طلسم آن و سایر جادوها), به بررسی تطبیقی این موارد در دنیای واقعی و نیز مقایسه آنها با اساطیر اقوام دیگر پرداخته شود. سپس, علل رویکرد بشر به امور جادویی و ماورا الطبیعه و همچنین, میزان تاثیر قدرت های جادویی در جاودانگی یا فناپذیری دارندگان چنین قدرت هایی مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل آنکه وجوه مشترکی میان جادوها و آیین های جادویی در این داستان با جامعه ایران باستان و سایر تمدن های باستانی و نیز, شباهت هایی میان اسطوره های داستان با برخی از اساطیر اقوام دیگر به چشم می خورد. دیگر آنکه از عمده ترین دلایل توجه و گرایش بشر به جادو و قدرت های ماورایی و خلق قهرمانان اسطوره ای, غلبه او بر ناتوانی خویش در مقابله با رنج ها و سختی های زندگی و دستیابی به بزرگترین آرزویش, یعنی حیات جاودانه است. همچنین درمی یابیم تحقق این آرزو حتی در مورد اسطوره های ساخته ذهن بشر نیز علی رغم داشتن قدرت های جادویی و نامیرایی, امکان پذیر نیست و سرانجام آنها شکست و مرگ است.

لینک کمکی