بررسي تطبيقي-ساختاري وضعيت آغازين عالم هستي در اسطوره هاي جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تطبيقي-ساختاري وضعيت آغازين عالم هستي در اسطوره هاي جهان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 70

نگرش به هستی و چگونگی وضعیت آغازین جهان, از موارد مهم مطرح شده در اسطوره ها است. اسطوره های آفرینش منعکس کننده ذهنیت انسان ابتدایی هستند, اما اغلب ساختاری هدفمند دارند و هدف آنها رفع ابهام از مرحله پیش از آفرینش است. اسطوره ها با رفع ابهام از ناشناخته ها تلاش می کنند با بیان فرایند آفرینش, انسان را وارد زمان بیکران کنند. مشخص کردن شباهت ها و تفاوت ها در بین اسطوره ها و تاثیر محیط جغرافیایی بر اسطوره ها از اهداف این مقاله است. برای رسیدن به این هدف اسطوره هایی از تمام قاره ها انتخاب شد. با بررسی وضعیت پیش از آفرینش در اسطوره ها, وجوه مشترک و افتراق آنها مشخص شد. علی رغم تنوع محیط جغرافیایی در اسطوره ها, در این بررسی مشخص شد اسطوره ها شباهت های زیادی با یکدیگر دارند. این شباهت ها نشان می دهد که انسان ها دغدغه های مشترکی دارند. تاریکی آغازین, وجود آب و فراگیر بودن آن در جهان, بی کرانگی زمان و وجود آشوب آغازین از نکات مهم و مشترک اغلب اسطوره ها است. هر چند اسطوره ها متاثر از محیطی هستند که به وجود آمده اند, تاثیر محیط بر مرحله آغازین کمتر از بخش های دیگر اسطوره است. 

لینک کمکی