بررسي اسطوره شناختي جايگاه ايزدبانوان در جهان فکري- معنوي ايرانيان باستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اسطوره شناختي جايگاه ايزدبانوان در جهان فکري- معنوي ايرانيان باستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 54

ایزدبانوان در زمره ایزدان تاثیرگذار و معنابخش در زندگی مردم روزگار باستان بوده اند. آن ها نه تنها در بیشتر تمدن های باستانی همچون یونان, بین النهرین و... مورد توجه بوده اند, بلکه به طور خاص, با اندیشه ایرانیان باستان ارتباط داشته اند؛ از این رو, درک جهان معنوی باستان بدون توجه به زنانگی آشکار این الهگان نارسا و ناقص خواهد بود. نگارندگان این پژوهش کوشیده اند با به کارگیری روش تحلیل محتوا با نظر به منابع تاریخی و اسطوره ای به بررسی دوره مادرسالاری و پرستش ایزدبانوان, جایگاه زن در اسطوره خلقت, و اسطوره های مادینه اهورایی بپردازند. به نظر می رسد که پرستش ایزدبانوان از نظر تاریخی و قوم شناسی همزمان با عصر مادرسالاری و یا مرکزیت گروه بر مدار مادر- زن بوده است. همزمانی این دو در زمانی پیش تر و بسیار جلوتر از عصر پدرسالاری گواهی است بر اینکه ایزدان تاثیرگذار در گذشته مونث بوده اند, اما به مرور, در جریان تحولات اجتماعی و تحت تاثیر انتقال قدرت از زنان- مادران به مردان- پدران از نقش آن ها کاسته شده است و با عبور از عصر مادرسالاری, اهمیت معنوی و ایزدگونگی خود را نیز از دست دادند.

لینک کمکی