تحليل داستان شيخ صنعان بر پايه نظريه تک اسطوره جوزف کمپبل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل داستان شيخ صنعان بر پايه نظريه تک اسطوره جوزف کمپبل :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 37

برپایه نظریه تک اسطوره جوزف کمپبل, قهرمان به دنبال دعوتی آیینی, از جامعه خویش جدا می شود و با بهره گیری از آموزه ها, پای در راه سفر می نهد. در سرزمینی ناآشنا تحت تعلیم نیروهایی آیینی قرار می گیرد, آیین تشرف را می آموزد, و برای اصلاح به سوی جامعه خویش بازمی گردد. این سفر با نمادها و نشانه هایی در قالب کهن الگوها نمودار می شود و مصداقی از برخورد خودآگاه و ناخودآگاه در نظریه یونگ است. هدف این پژوهش تحلیل داستان شیخ صنعان با به کارگیری این نظریه و نمادهای مورد نظر یونگ و نظریه تک اسطوره کمپبل به روش توصیفی است. شیخ صنعان که نماد خودآگاه است, به ندای شبانه پیک ناخودآگاه, از سرزمین و مردم خویش جدا می شود و در غرب که نمادی از سرزمین ناشناخته ناخودآگاه است, تحت تعلیم آنیمای وجود قرار می گیرد تا شایسته آشتی با ناخودآگاه روان گردد. دختر که نمادی از آنیمای شیخ است, عشق و ظرایف آن را به او می آموزد و شیخ علم و ایمان را که ره توشه عالم خودآگاه به حساب می آید, به دختر وامی گذارد. در این سفر, چهارصد مرید نیز که از عناصر خودآگاه هستند, تسلیم اراده ناخودآگاه می شوند. بازگشت شیخ از سفر روم به مکه منطبق است با مرحله فردیت, کمال, و بازگشت قهرمان در نظریه کمپبل.

لینک کمکی