بررسي خاستگاه اسطوره اي نام در گستره ادبيات حماسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي خاستگاه اسطوره اي نام در گستره ادبيات حماسي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 41

نام پوشی یا افشای نام یکی از بن مایه های برجسته در ادبیات حماسی است. هدف ما در این جستار بررسی نام از این منظر در شاهنامه فردوسی, منظومه های پهلوانی, و طومارهای نقالی است. بدین منظور این آثار با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا واکاوی شده اند. حاصل آنکه پهلوانان در رویارویی با دشمن چهار شیوه را در پیش می گیرند؛ در بیست وپنج مورد بی محابا و آشکارا نام خود را فاش می کنند, در پنج مورد با نامی جعلی با دشمن رویاروی می شوند, در یک مورد تنها به لقب یا کنیه خود اشاره می کنند, و در نه مورد از افشای نام و کنیه خود پرهیز می کنند. با اینکه این چهار شیوه در ظاهر تناقض آمیز می نماید, همه خاستگاهی اسطوره ای و آیینی دارند و نه تنها نقیض یکدیگر نیستند, بلکه نشان دهنده جایگاه خطیر نام در باور پیشینیان هستند؛ در گذشته عده ای چنین می اندیشیدند که نام بخشی حیاتی از وجود هر فرد است و در صورت فاش شدن آن نزد دشمن, طلسم می شوند و دشمن بر آن ها چیره می شود؛ بنابراین, از افشای نام پرهیز می کردند, یا با نامی جعلی با دشمن رویارو می شدند؛ گروهی معتقد بودند که اگر نام دشمنان را بر زبان برانند, دشمنان جانی دوباره می یابند و به یورش بر آن ها برانگیخته می شوند و از این رو, گاه اگر دشمن نام پهلوان را بر زبان نمی آورد, پهلوان خود پیش دستی می کرد و با فریاد کشیدن نامش, دشمنان را مرعوب می کرد؛ وجه سوم اینکه کنیه یا لقب برخلاف نام, جز حیاتی وجود پهلوان به شمار نمی آمد و می توانستند در مقابل دشمن, با پرهیز از افشای نام, به کنیه یا لقب خود اشاره کنند.

لینک کمکی