استوره اناهيتا در ايران و ارمنستان باستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن استوره اناهيتا در ايران و ارمنستان باستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

ایران و ارمنستان دارای روابط تاریخی, سیاسی و فرهنگی بسیار گسترده در طی هزاره های متمادی تاریخی بوده اند, ارمنستان از دوران حاکمیت مادها تحت نفوذ شاهنشاهی ایران قرار گرفت؛ این آغاز اثرگذاری هم در عرصه سیاست و هم در عرصه فرهنگ و باورهای دینی بود. اثرگذاری ایرانیان بر ارامنه از لحاظ دینی تا زمان مسیحی شدن ارمنستان در میانه قرن سوم به دست گریگوری روشنگر1 برقرار بود, با توجه به هم نژادی ارامنه و ایرانیان و نزدیکی جغرافیایی دو سرزمین به یکدیگر چنین به نظر می آید که این دو قوم در زمینه های گوناگون از جمله ادیان و باورها تاثیرات متقابل بر هم داشته اند, با این نگاه در پژوهش حاضر به بررسی جایگاه ایزد بانو اناهیتا در میان ارامنه و ایرانیان در دوران باستان پرداخته شده و ریشه های اثرگذاری الهه ایرانی بر ایزد ارمنی مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی