حضور نمادهاي باستاني ايران (نمادهاي مهري-ميترايي) در فرهنگ و هنر غرب و تداوم آن در دوران اسلامي و مسيحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حضور نمادهاي باستاني ايران (نمادهاي مهري-ميترايي) در فرهنگ و هنر غرب و تداوم آن در دوران اسلامي و مسيحي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

از ویژگی های هنر ایران در دوران باستان, توجه به زیبایی, استیلیزه و ساده و هندسی شدن نقوش, پیوند نزدیک به زندگی, پیوستگی انواع هنرها باهم, و سبک تزیینی آن بوده است. هنر تزیینی ایران در نهایت وضوح و شدت تاثیر بوده, چنانکه می توان آن را هنر نقش مطلق خواند, یعنی هنری که می تواند مانند موسیقی و معماری تلقی شود و فارغ از زمان و مکان و محتوا تاثیر گذار باشد. دوران ساسانی, دوره اوج هنر باستانی ایران بود. کشورگشایی ها, روابط تجاری و سیاسی, رواج آیین مهر پرستی در خارج از مرز های ایران و تا اروپا, همه سبب اشاعه و گسترش هنر ایران و تاثیر بر کشور های دیگر شدند. به کارگیری هنرمندان ایرانی توسط اعراب بعد از ظهور اسلام و گسترش این دین در سرزمین های بسیار, عامل دیگری در بردن هنر ایرانی به آن مناطق شد. اشکال و نماد های هنر باستانی ایران گاها دین و آیین های دیگر ادغام شد, یا به وام گرفته شد و انطباق یافت, یا تغییر مصداق داده و یا مورد تقلید قرار گرفتند.

لینک کمکی