مسيرهاي پيام رساني ملکولي دخيل در صرع گيجگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مسيرهاي پيام رساني ملکولي دخيل در صرع گيجگاهي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

 صرع یک اختلال نورولوژیک مزمن است که در نتیجه عدم تعادل بین پتانسیل­های تحریکی و مهاری در مغز ایجاد می­شود و تحت عنوان اختلالی شناخته می­شود که محصول عود و تکرار تشنج می­باشد. علیرغم تلاش های فراوان در سال های اخیر, یک سوم بیماران صرعی مقاوم به درمان های رایج پزشکی می باشند. گزارش داده شده است که عواملی ژنتیکی, کانال­های یونی سیناپسی, نوروترانسمیترهای تحریکی و مهاری و همینطور فعال­شدن گیرنده­های وابسته به گلوتامات یونوتروپیک و متابوتروپیک می­توانند در ایجاد بیماری صرع دخیل می باشند. مطالعات بیشتر جهت بررسی مکانیسم های مولکولی و کانال های یونی در پیشرفت بیماری صرع نیاز می باشد. در این مطالعه مروری, ما بررسی اجمالی بر مسیرهای سینگنالینگ مولکولی دخیل در صرع زایی داریم. علاوه بر این, ما به مکانیسم های مولکولی در صرع لوب گیجگاهی خواهیم پرداخت. فهم و درک مکانیسم های مولکولی می­تواند چشم اندازی جدید برای شناسایی اهداف دارویی در جلوگیری از بیماری صرع فراهم آورد.

لینک کمکی