روش هاي ديناميکي اندازه گيري سطح ويژه BET و کاربردهاي آن در زمينه مواد ساختماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روش هاي ديناميکي اندازه گيري سطح ويژه BET و کاربردهاي آن در زمينه مواد ساختماني :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

پیش زمینه های نظری معادله جذب ایزوترم برنر, امت و تلر همراه با تکنیک های تجربی موجود برایاندازه گیری جذب فیزیکی گاز ها توسط مواد جامد بررسی می گردد. به منظور بررسی چگونگی اندازه گیریسطح ویژه مواد مثال هایی ارایه می شود. روش BET را آن گونه که معمولا استفاده می شود, می توان به عنوان یک روش استاتیک در نظر گرفت که نیازمند دانستن ایزوترم جذب است. ایزوترم جذب مقدار مادهجذب شده در حالت تعادل در فشار بخار های نسبی مختلف است. از این رو این روش در مد استاتیکیک روش نسبتا کند و مستلزم زمان زیاد برای اندازه گیری است. بنابراین روش های جذب دینامیکیجایگزینی که امکان تعیین سریع سطح ویژه را فراهم می سازد, طراحی شده اند. روش های دینامیکی که دراین گفتار بررسی می شوند بر اساس نظریه BET هستند. با این حال به دلیل اینکه نظریه به رو ش های ویژه ای استفاده می شود, نیازمند بررسی ویژه خود هستند.

لینک کمکی