آشنايي با دستگاه اندازه گيري کربن آلي کل (TOC Analyzer)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آشنايي با دستگاه اندازه گيري کربن آلي کل (TOC Analyzer) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

کربن آلی کل (TOC) پارامتری است که اندازه گیری آن در مطالعات محیط زیستی و نیز در صنایعمختلفی نظیر صنعت داروسازی و تولید نیمه هادی ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اندازه گیریدستگاهی کربن آلی, روشی سریع برای بیان میزان کربن آلی موجود در نمونه به صورت اندازه گیری غلظتدی اکسید کربن می باشد. این روش, یک روش غیراختصاصی است, چرا که قادر به تشخیص بین گونه هایآلی مختلف موجود در نمونه نمی باشد و صرفا نمایشگر کل ترکیبات کربنی حاضر در نمونه می باشد. بدلیلاهمیت TOC, بکارگیری دستگاهی که این اندازه گیری را با دقت بالا, در زمان کوتاه و با هزینه مناسب انجام دهد, بسیار مهم است. روش های مختلفی برای تبدیل کربن آلی به دی اکسید کربن وجود دارد کهمتداول ترین آنان اکسیداسیون در دمای بالا و در حضور کاتالیست و نیز فتواکسیداسیون کاتالیتیک, وآشکارسازی که بیش تر در این دستگاه ها مورد استفاده قرارمی گیرد, آشکارساز مادون قرمز غیر پراکنده(NDIR) است. دستگاه SGE ANATOC (TM) SERIES II که از تکنیک فتواکسیداسیون در حضور کاتالیست دی اکسید تیتانیوم بهره می گیرد, آنالیز کربن آلی کل را با محدوده غلظتی بالا 0/5ppm تا (5000ppm (gC=mL, زمان کوتاه 7-3 دقیقه و هزینه آنالیز مناسب انجام می دهد و قابلیت اندازه گیری کربن آلی کل را در نمونه های آبی و همین طور در رسوبات پس از انجام عملیات هضم دارا می باشد.

لینک کمکی