طبقه بندي و کد بندي پسماندهاي شيميايي در آزمايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طبقه بندي و کد بندي پسماندهاي شيميايي در آزمايشگاه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 13

برنامه مدیریت پسماند شامل مراحل تفکیک یا جداسازی در محل تولید, طبقه بندی و برچسب گذاری,حمل و نقل تا محل بی خطرسازی یا آمایش, مرحله بی خطرسازی, بسته بندی, ذخیره (انبارش) موقت,بارگیری و در نهایت مرحله دفع نهایی می باشد. به منظور مدیریت مناسب هر پسماند شیمیایی, در قدماول بایستی ساختار شیمیایی, ترکیب, ویژگی ها و غلظت و مقدار تولید آن پسماند مشخص شود. هریک از متغیرهای ذکر شده به تنهایی قادر است مراحل مختلف مدیریت آن پسماند از جمع آوری, ذخیره,حمل و نقل و امحا پسماند را تحت تاثیر قرار دهد. لذا برای اتخاذ راهکار مناسب برای مدیریت امحا مواد شیمیایی در گام اول روش های طبقه بندی و کدبندی آن ها ارایه می شود. در این مقاله, روش هایمختلف طبقه بندی و کد بندی پسماندهای شیمیایی براساس شیوه پیشنهادی سازمان حفاظت از محیطزیست آمریکا معرفی شده است.

لینک کمکی