شبکه هاي علمي تحقيقاتي را بشناسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شبکه هاي علمي تحقيقاتي را بشناسيم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

گسترش و پیشرفت خدمات صنعت کامپیوتر و صنعت ارتباطات راه تا مدت ها دو صنعت کاملامتفاوت و مستقل بوده اند. شبکه تحقیقات پلی بین این دو صنعت ایجاد کرد.شبکه تحقیقات, به پژوهشگران امکان همکاری و تبادل اطلاعات و منابع خود را از طریق سلسلهپیوندها و اتصالات شبکه های الکترونیکی می دهد. بعد مسافت و پراکندگی جغرافیایی با وجود چنینشبکه های دیگر مانعی برای انجام پژوهش های گروهی نخواهد بود. امکان پذیری تحقیقاتی که به داده هایوابسته به جغرافیای محل استقرار متکی هستند از دستاوردهای چنین شبکه هایی است. شبکه هایتحقیقات–آموزش نیز علاوه بر مزیت فوق می توانند پلاتفرمی برای انجام آزمایشات تجربی در اختیاربگذراند. اروپا یکی از موفقیت آمیزترین شبکه های تحقیقاتی جهان GEANT را پیاده سازی کرده است. متن حاضر به مروری بر موضوع شبکه های تحقیقاتی و آموزشی اختصاص دارد. در ابتدا نگاهی کوتاهبر فناوری های ارتباطی و تاریخچه آن ها دارد و سپس به طور مختصر تعاریفی از شبکه های تحقیقات وآموزش ملی و نقش آن ها در پیشبرد فناوری های امروزی ارایه می دهد. در پایان به معرفی اجمالی یکنمونه از شبکه های تحقیقات و آموزش موفق اروپایی پرداخته شده است. و درپایان اشاره ای به قابلیت هایشبکه علمی کشور که توسط سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران اجرا گردید می نماید.

لینک کمکی