علل ارتکاب جرايم اقتصادي و راه هاي پيشگيري از آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن علل ارتکاب جرايم اقتصادي و راه هاي پيشگيري از آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 33

جرایم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند, دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کسب ثروت های فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی, اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتصادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبه جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسیله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه ایران است. از این رو, این مقاله با هدف فهم چرایی وقوع جرایم اقتصادی در ایران و چکونگی مبارزه با آن است. وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها و فعالیت های اقتصادی به فراخور زمان ها و مکان های مختلف, واکنش اجتماعی متفاوتی را در پی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنش های اجتماع, ارایه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار می سازد. از سوی دیگر ارایه تعریف, حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار راموجب می شود. لذا به جای تعریف, تبیین معیارها و ضوابط می تواند راهگشا باشد.

لینک کمکی