وظايف بانک ها و موسسات مالي پس از صدور چک به منظور تسريع در خدمات بانکداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن وظايف بانک ها و موسسات مالي پس از صدور چک به منظور تسريع در خدمات بانکداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 36

بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز (جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده, اقتباس گردیده است. بانک موسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد, جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک موسسه ای است که وجوه سرگردان, بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آن را در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست ها ی دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. در تعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک موسسه ای است ک در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آن ها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت, اعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.

لینک کمکی