نقش بانک ها و موسسات اعتباري در رونق اقتصاد ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش بانک ها و موسسات اعتباري در رونق اقتصاد ملي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک نهاد مالی غیر بانکی, موسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می پردازند. خدمات آن ها در بسیاری از زمینه ها شبیه خدمات ارایه شده توسط بانک ها می باشد. نوع خدمات, درجه آزادی و گستردگی فعالیت آن ها در تمام کشورها یکسان نبود و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می تواند عملکرد بانک ها را تحت تاثیر قرار دهد. در پژوهش که از نوع پژوهش های کاربردی بوده و از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر این نکته است که تنوع خدمات, نرخ سود پرداختی, روش های بازاریابی و دیدگاه مشتریان همگی بر پایداری منابع بانک تاثیر دارد. علاوه بر این در مولفه های نرخ سود پرداختی, روش های بازاریابی و دیدگاه مشتریان تفاوت معناداری در میانگین پاسخ ها وجود دارد.

لینک کمکی