آپتامرهاي نوکلييک اسيدي: ابزارهاي نوين در تشخيص و درمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آپتامرهاي نوکلييک اسيدي: ابزارهاي نوين در تشخيص و درمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

آپتامرها توالی های کوتاه تک رشته ای اسید نوکلییکی (DNA یا RNA) یا پپتیدی با ساختار سه بعدی ویژه ای هستند کهقادرند با اختصاصیت و تمایل بالایی به اهداف خود متصل شوند. اندازه کوچک, فرایند تولید سریع و ارزان, ایمنی زایی اندک وپایداری بالا, آن ها را به مولکول های جذابی در برخی زمینه های پژوهشی به ویژه در طراحی مسیرهای تشخیصی و درمانیجدید تبدیل کرده است. در این مقاله مروری, فرآیند تولید آپتامرهای اسید نوکلییکی, مزایا و معایب آن ها در مقایسه باآنتی بادی ها و پتانسیل های کاربردیشان در پزشکی بحث می شود. همچنین محدودیت های آپتامرها و راهکارهای غلبه بر آننیز مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی