اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار در اسناد بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار در اسناد بين المللي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بین المللی در طول چهاردهه, رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1389 مفهومی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی رادر ادبیات اقتصادی به وجود آوردند و عقیده دارند که پیشرفت اقتصادی و برون رفت ازبحران های بین المللی کشور, اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شاخص های آناست. مجامع بین المللی و در راس آن سازمان ملل متحد نیز, از بدو تاسیس تاکنون,برای کاهش فقر و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه, مفهومی با عنوانتوسعه پایدار را به وجود آورده و اسناد مختلفی را در این زمینه تصویب کرده اند کهجدیدترین آن, سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 2015 و آرمان هایهفده گانه آن است. سوال این پژوهش این است که میان سند اقتصاد مقاومتی و گزارشتوسعه پایدار که هر دو, شاخص هایی را برای پیشرفت معرفی می کنند, چه رابطه ای ازلحاظ حقوقی موجود است چه مشابهت ها و تفاوت هایی میان این دو مفهوم وجوددارد این پژوهش در جمع بندی به این نتیجه می رسد که مشابهت های بسیار و تفاوتاندکی میان این دو سند موجود است و سند کلی اقتصاد مقاومتی نسخه بومی وپالایش شده فرهنگی گزارش توسعه پایدار سازمان ملل متحد است.

لینک کمکی