مطالعه تطبيقي نقش حسن نيت بيمه گر در انعقاد عقد بيمه (حقوق ايران و نظام هاي حقوقي معاصر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه تطبيقي نقش حسن نيت بيمه گر در انعقاد عقد بيمه (حقوق ايران و نظام هاي حقوقي معاصر) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 26

حسن نیت در مرحله انعقاد عقد بیمه, نقش ملموسی در تعهدات بیمه گر ایفا می نماید . از منظر حقوقی, تعهد بیمه گر به رعایت حسن نیت ضمن روشنگری در قراردادهای بیمه, موجب افزایش کارایی آن نیز می شود؛ زیرا, شفاف سازی تعهدات بیمه گر و کاهش حجم دعاوی می تواند انتظارات معقول و منطقی بیمه گذار از تحصیل بیمه نامه را بیش از پیش تامین نموده و بیمه را به خاستگاه اصلی خود نزدیک نماید که همان لزوم حمایت از منافع بیمه گذار, بیمه شده و ذی نفع است. اگرچه شمارش تعهداتی که حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید, ممکن نبوده و در هر مورد متفاوت است, لکن, مهم ترین تعهداتی که در زمان انعقاد عقد بیمه حسن نیت بر بیمه گر تحمیل می نماید ارایه اطلاعات, خودداری از تحمیل شروط ناعادلانه, شفافیت انشای شروط و ارایه پرسش نامه به بیمه گذار در ارایه مطالب است. نقض حسن نیت توسط بیمه گر از جمله موجب می شود تا در صورت بروز اختلاف, بیمه نامه و شرایط آن علیه وی و به نفع بیمه گذار, ذی نفع یا بیمه شده تفسیر شود. مقاله حاضر به بررسی نقش حسن نیت بیمه گر در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر پرداخته است.

لینک کمکی