نحوه رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسيول اصلي زيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نحوه رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسيول اصلي زيان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 26

فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسیولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار, امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تامین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمین تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی, شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسیول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تامین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تامین اجتماعی به قایم مقامی از زیان دیده به مسیول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است . همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تاثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سوال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسیولیت در حق رجوع سازمان می تواند موثر باشد

لینک کمکی