طراحي سنجه اندازه گيري ارزش ويژه برند مشتري محور در صنعت بيمه: پژوهش ترکيبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي سنجه اندازه گيري ارزش ويژه برند مشتري محور در صنعت بيمه: پژوهش ترکيبي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 26

این پژوهش با هدف دستیابی به سنجه اندازه گیری ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه انجام شده است. چارچوب اولیه پژوهش از طریق مبانی نظری, تحقیقات انجام یافته و مراجعه به مدیران بازاریابی, کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه تدوین و اعتبار آن نیز از طریق مراجعه مجدد به خبرگان دراین زمینه مورد بررسی قر ار گرفته است . در این پژوهش تحلیل مفهوم به روش آمیخته, در دو مرحله انجام پذیرفته است . در مرحله اول (کیفی) پژوهشگر با استراتژی تیوری داده بنیاد و ان جام مصاحبه های عمیق از مدیران بازاریابی , کارشناسان و نخبگان در صنعت بیمه به شناخت سنجه ها دراین رابطه اقدام نموده و این کار تااشباع داده ها ادامه یافت, سپس در مرحله دوم (کمی) این سنجه ها در معرض قضاوت جامعه آماری (مشتریان شرکت بیمه مورد بررسی در شهر تهران), قرار گرفت و میزان اهمیت هریک از آنها مشخص گردید. نتایج نشان داد که ابعاد ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت بیمه شامل ارتباط با برند, عملکرد, قابلیت اعتماد, ارزش, دلبستگی و تصویر اجتماعی است.

لینک کمکی