بررسي عدالت و سنجش نابرابري ها در پرداخت هاي بيمه هاي بهداشتي و درماني خانوارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عدالت و سنجش نابرابري ها در پرداخت هاي بيمه هاي بهداشتي و درماني خانوارها :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 42

ایجاد عدالت در بخش سلامت, باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد, نسبت به سایر بخش های اقتصاد, اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد . هزینه های بهداشتی و درمانی, به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن, از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها, چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها, طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تامین مالی بخش سلامت, روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی , شاهد توزیع ناعادلانه پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

لینک کمکی