ارزيابي سطح بلوغ الکترونيکي در صنعت بيمه (مطالعه مقايسه اي نمايندگي هاي بيمه بورسي و غير بورسي در ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي سطح بلوغ الکترونيکي در صنعت بيمه (مطالعه مقايسه اي نمايندگي هاي بيمه بورسي و غير بورسي در ايران) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 29

در این تحقیق باتوجه به اهمیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد نمایندگی های بیمه, درنظرداریم میزان پیشرفت این نمایندگی ها را در بهره مندی از ابزارهای الکترونیکی بررسی نماییم. جامعه آماری این تحقیق نمایندگی های بیمه در سطح کل کشور می باشد که نمونه آماری, مشتمل بر 22 نمایندگی بوده که از این تعداد, 18 نمایندگی در تحقیق مشارکت داشتند. تحلیل نتایج براساس مشارکت کنندگان است. روش مورد استفاده در این تحقیق مدل بلوغ الکترونیکی گارتنر است و در تحلیل داده ها از روش تصمیم گیری چند شاخصه Topsiss استفاده شده است. طبق نتایج این بررسی بلوغ کنونی بیمه الکترونیکی در ایران 70 % در سطح اول تخمین زده شد. اما آن دسته از نمایندگی های بیمه که در سطح اول مدل بلوغ الکترونیکی گارتنر جای گرفته اند و نو پا هم بوده اند, توانسته اند از لحاظ رتبه همگام بودن با فضای مجازی, در اولویت قرار بگیرند. از مقایسه وضعیت نمایندگی های بیمه بورسی با غیر بورسی, نتایج مشابه حاصل شد. نتایج این تحقیق برای مدیران نمایندگی های بیمه آگاهی دهنده بوده و می توانند سیر حرکت به سمت سطوح بالاتر بلوغ را با پیگیری پیشنهادها در این عرصه طی نمایند.

لینک کمکی