رتبه بندي شرکت هاي بيمه براساس نسبت ها و متغيرهاي مالي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندشاخصه (MADM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رتبه بندي شرکت هاي بيمه براساس نسبت ها و متغيرهاي مالي با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندشاخصه (MADM) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 32

تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه و گزارش آن به مراجع ناظر و سایر ذی نفعان صنعت بیمه, امری ضروری است. به دلیل ساختار صنعت بیمه در ایران استفاده از مدل های تعیین ناتوانی مالی امکان پذیر نمی باشد, بنابراین از روش رتبه بندی استفاده شده که یکی از مرسوم ترین روش های ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی مهم ترین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر تعیین وضعیت مالی شرکت های بیمه ایرانی, اولویت بندی این نسبت ها و متغیرها و درنهایت رتبه بندی شرکت های بیمه براساس این نسبت ها و متغیرهاست. بنابراین نسبت ها و متغیرهای مالی اثرگذار بر وضعیت مالی شرکت های بیمه با استفاده از بررسی جامع ادبیات موضوع, استخراج شده و توسط کارشناسان صنعت بیمه ارتباطشان با وضعیت مالی شرکت های بیمه بررسی شده است و سپس, 19 شرکت بیمه با استفاده از این نسبت ها و متغیرها و به وسیله روش های TOPSIS, SAW, AHP و VIKOR برای سه سال متوالی رتبه بند شده اند. در نتیجه شرکت بیمه (ر) در رتبه اول و شرکت بیمه (الف ) در رتبه دوم قرار گرفته است.

لینک کمکی