ارزيابي عملکرد شعب يک شرکت بيمه با استفاده از رويکرد تلفيقي کارت امتيازي متوازن و تکنيک هاي MADM فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي عملکرد شعب يک شرکت بيمه با استفاده از رويکرد تلفيقي کارت امتيازي متوازن و تکنيک هاي MADM فازي :
تعداد صفحات : 26

شرکت های بیمه باید عملکرد موفقیت آمیزی در انجام اهداف خود داشته باشند. آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروزی کجاست, برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد. در این راستا, داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ضروری است. مقاله حاضر با استفاده از تلفیق تصمیم گیری چند معیاره فازی و کارت امتیازی متوازن, روشی برای ارزیابی عملکرد سعب یکی از شرکت های بیمه در ایران ارایه می دهد. در ابتدا با نظر متخصصان و همچنین مطالعه پیشینه تحقیق, به جمع آوری شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ای پرداخته شد و سپس با نظر خبرگان صنعت بیمه, 23 شاخص کلیدی برای شعب بیمه در نظر گرفته شد. به علاوه, اوزان نسبی شاخص ها و معیارها با استفاده از نظر خبرگان و از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه گردید. سپس با استفاده از تکنیک VIKOR به رتبه بندی شعب مورد کاوی شده پرداخته شد. با تحلیل نتایج به دست آمده, نقاط ضعف و قوت هر شعبه شناسایی شد. نتایج نشان داد که منظر مالی از نظر مشتری, مهم ترین معیار در بالندگی شعب است و شاخص صدور حق بیمه, نقشی اساسی در رشد شعب بیمه دارد. در انتها, متدولوژی ارایه شده, با روش های متداول مشابه مقایسه شده و کاربرد آن به شرکت های بیمه توصیه شده است.

لینک کمکی