مقايسه فرضيه ساختار رفتار عملکرد با فرضيه ساختار کارا، در صنعت بيمه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه فرضيه ساختار رفتار عملکرد با فرضيه ساختار کارا, در صنعت بيمه ايران :
تعداد صفحات : 29

دو فرضیه اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار رفتار عملکرد سنتی (SCP) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا, برای دوره 1388-1382, برای 15 شرکت بیمه در ایران, اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمه ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیه سنتی ساختار رفتار عملکرد را مورد تایید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمه ایران, تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

لینک کمکی