امکان سنجي اقتصادي تاسيس شرکت تخصصي بيمه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن امکان سنجي اقتصادي تاسيس شرکت تخصصي بيمه صنايع نفت, گاز و پتروشيمي در ايران :
تعداد صفحات : 32

صنایع نفت, گاز و پتروشیمی در ایران سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند. درآمدهای ارزی حاصل از استخراج و صدور نفت خام یا استفاده از آن به عنوان ماده اولیه در صنایع پتروشیمی و صادرات آن, نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. از طرف دیگر زنجیره عملیات در این صنایع, فرایندهایی سرشار از انواع ریسک ها بوده و مستلزم سرمایه گذاری های هنگفتی است. در این میان نقش بیمه به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در این صنایع پر رنگ می شود. بنابراین امکان تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت, گاز و پتروشیمی به عنوان مسیله ای جدی نمود پیدا می کند. در همین راستا, هدف کلی تحقیق حاضر بررسی امکان تاسیس شرکت تخصصی بیمه در صنایع نفت, گاز و پتروشیمی و ارایه راهکارهای پیشنهادی جهت تاسیس آن با استفاده از روش های آماری و اقتصاد مهندسی است. نتایج این تحقیق گویای آن است که تاسیس شرکت تخصصی بیمه صنایع نفت, گاز و پتروشیمی در ایران توجیه اقتصادی دارد.

لینک کمکی