بررسي تاثير آمادگي الکترونيکي بر موفقيت بيمه الکترونيکي با استفاده از روش معادلات ساختاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير آمادگي الکترونيکي بر موفقيت بيمه الکترونيکي با استفاده از روش معادلات ساختاري :
تعداد صفحات : 92

با وجود سرمایه گذاری بسیاری از شرکت های بیمه در فناوری اطلاعات از طریق ارتقای سطح آمادگی الکترونیکی, توانایی محدودی در توضیح این امر وجود دارد که چگونه و تا چه حدی آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی تاثیر می گذارد. در این پژوهش یک چهارچوب مفهومی از آمادگی الکترونیکی و رابطه آنها با موفقیت بیمه الکترونیکی ارایه می شود. سپس وضعیت موجود 16 شرکت بیمه در ایران ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود, آمادگی سازمانی با ساختارهای موفقیت بیمه الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری دارد و آمادگی شبکه بین سازمانی بر میزان بهره گیری از مزایای بیمه الکترونیکی و آمادگی محیط عمومی از طریق اثرگذاری بر سازمان و شبکه بین سازمای بر موفقیت تاثیر می گذارند. در نهایت, پیشنهادهایی برای ارتقای سطح آمادگی بیمه الکترونیکی و حضور توانمند در این عرصه ارایه شده است.

لینک کمکی