شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در کسب مزيت رقابتي شرکت هاي بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر در کسب مزيت رقابتي شرکت هاي بيمه :
تعداد صفحات : 40

هدف از انجام این مقاله شناسایی عواملی است که می تواند به کسب مزیت رقابتی در شرکت های بیمه کمک کند. علاوه بر شناسایی عوامل, به منظور, مشخص شدن اینکه کدام عوامل اولویت بیشتری برای کسب توسط شرکت های بیمه دارند, به رتبه بندی آنها نیز پرداخته شده است. در این مقاله از مدل هیل و جونز که روی عوامل داخلی متمرکز می شود به عنوان چهارچوب اصلی استفاده شده است. این مدل دارای 4 بعد شامل کارایی, کیفیت, نوآوری و پاسخ گویی به مشتری است. به منظور شناسایی شاخص های هر یک از ابعاد به مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته شد که در نهایت با استفاده از نظر خبرگان صنعت, 13 شاخص به عنوان اثرگذارترین شاخص ها شناسایی شدند. در مرحله دوم با استفاده از نظر مدیران ارشد شرکت های بیمه, به رتبه بندی ابعاد و شاخص ها با استفاده از روش ANP پرداخته شده است. براساس نظر مدیران ارشد, پاسخ گویی به مشتری بالاترین اولویت, کیفیت, کارای و نوآوری به ترتیب اولویت های بعدی را در کسب مزیت رقابتی دارند.

لینک کمکی