محاسبه نرخ بيمه زلزله ساختمان هاي مهندسي اسکلت فلزي و بتن آرمه در ايران با استفاده از آناليزهاي سازه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن محاسبه نرخ بيمه زلزله ساختمان هاي مهندسي اسکلت فلزي و بتن آرمه در ايران با استفاده از آناليزهاي سازه اي :
تعداد صفحات : 34

روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمه ایران و بیمه نامه های ارایه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در کشور, به نظر می رسد با توجه به ریسک های شناسایی شده و موجود در سطح کشور از تناسب فنی و مناسبی برخوردار نیستند. لذا به کارگیری روش ها و ارایه محصولات بیمه ای متناسب که بتوان به کمک آنها توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهیدد کننده ساختمان را بالا برد, ضروری و انکارناپذیر است. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد, عدم وجود مدل های تحلیلی است که شامل پارامترهای موثر در کیفیت عملکرد ساختمان ها با در نظر گرفتن شرایط بومی ایران است. استفاده از مدل هایی که در کشورهای دیگر استفاده شده اند, نیز وقتی منطقی است که براساس پارامترهای بومی اصلاح گردند. در این مقاله ضرورت ورود بیمه به برنامه های مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان ها و جایگاه بیمه ساختمان برای ریسک زلزله بیان شده و در ادامه با ارایه مدل تحلیلی و آنالیزهای سازه ای ساختمان, نرخ بیمه زلزله ساختمان در ایران محاسبه شده است.

لینک کمکی