اثرات بلندمدت تغييرات نرخ ارز بر توليد و تاثير غيرمستقيم آن بر توليد حق بيمه در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثرات بلندمدت تغييرات نرخ ارز بر توليد و تاثير غيرمستقيم آن بر توليد حق بيمه در ايران :
تعداد صفحات : 40

با توجه به اهمیت روزافزون متغیر ارز به خصوص در شرایط کنونی اقتصاد ایران, در این تحقیق به آثار تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان در هم کلاف اقتصادی و سپس اثر غیرمستقیم این تغییرات بر حق بیمه های دریافتی صنعت بیمه پرداخته شده است. در گام اول با توجه به مدل نظری ماهواره ای برگرفته از پرفسور پسران, تاثیرگذاری نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد به دست آمده است. مدل اقتصاد سنجی مورد استفاده, مدل سیستمی معادلات هم انباشته خود رگرسیونی Cointegration VAR)) است. در گام دوم از طریق مدل ARDL اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصاد بر تولید حق بیمه و اثرات غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید حق بیمه های صنعت بیمه برآورد شده است, تا مجموع تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید حق بیمه به دست آید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تاثیر نرخ ارز بر تولید منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز تولید کاهش می یابد, همچنین اثرگذاری مستقیم تولید کل کشور بر تولید حق بیمه مثبت است.

لینک کمکی