محاسبه هزينه هاي مبادلاتي در صنعت بيمه و نقش بيمه الکترونيکي در کاهش اين هزينه ها (مورد مطالعه: رشته بيمه شخص ثالث يک شرکت بيمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن محاسبه هزينه هاي مبادلاتي در صنعت بيمه و نقش بيمه الکترونيکي در کاهش اين هزينه ها (مورد مطالعه: رشته بيمه شخص ثالث يک شرکت بيمه) :
تعداد صفحات : 36

مقاله حاضر به مطالعه و ارزیابی هزینه های مبادلاتی موجود در بیمه شخص ثالث می پردازد که در فرایند خرید و فروش بیمه نامه و پرداخت و دریافت خسارت میان بیمه گذاران و شرکت بیمه گر شکل می گیرد. در این مقاله, هزینه های مبادلاتی با توجه به ماهیت شرکت های بیمه و نوع خدمات ارایه شده توسط این شرکت ها به 4 قسمت تقسیم شده است که عبارت اند از: هزینه های اداری, پرسنلی, کارمزد پرداختی و هزینه استهلاک. پس از محاسبه هزینه های یاد شده به بررسی تاثیر به کارگیری بیمه الکترونیک در شرکت های بیمه در جهت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات, پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که هزینه های مبادله بیمه گذاران برابر 10/49% از کل هزینه خرید بیمه نامه آنهاست. از طرفی هزینه های مبادله شرکت بیمه گر 2/07 % از کل هزینه های اداری, عملیاتی و ... شرکت را تشکیل می دهد. در نهایت نتایج محاسبات صورت گرفته نشان دهنده این موضوع است که استفاده از خدمات آنلاین (بیمه الکترونیک ) در فرایند فروش بیمه نامه از سوی شعب و نمایندگی ها موجب کاهش هزینه های شرکت بیمه گر به میزان 0/0865% می گردد.

لینک کمکی