عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند شرکت هاي بيمه از نگاه مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند شرکت هاي بيمه از نگاه مشتريان :
تعداد صفحات : 33

موفقیت یک سازمان تنها در مجموعه اهداف روشنی تعیین می گردد که سازمان برای خودش قرار می دهد. برای بسیاری از سازمان های خدماتی, سود یک هدف مهم است و می تواند ترکیبی از نتایج مالی کوتاه مدت ( افزایش منابع یا جریان نقدی) و افزایش ارزش ویژه برند باشد. عواملی چون کیفیت ادراک شده, وفاداری به برند, آگاهی برند و تداعی برند, ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند هستند. آکر یکی از برجسته ترین دانشمندانی است که عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را در قالب یک مدل ارایه کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت ادراک شده, فناوری برند و تداعی گرها بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر نیست.

لینک کمکی