معماري ايلخاني در بستره دو شهر تاريخي اسلامي اوجان و سلطانيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معماري ايلخاني در بستره دو شهر تاريخي اسلامي اوجان و سلطانيه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

در این مقاله مقایسه فضاهای شهری و یافته های باستان شناسی شهر اوجان و شهر تاریخی سلطانیه و جزییات داده های ایندو شهر مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار اولیه شهر اوجان متعلق به سده های 5 تا 6 هجری و مصادف با دوره حکومتسلجوقیان در ایران بوده است و انتخاب این شهر به عنوان شهری حکومتی ایلخانان در سده های 7 و 8 هجری موجبآبادانی و رونق آن را تا اواخر دوران صفوی فراهم آورد. شهر سلطانیه نیز که پایه های اولیه آن توسط ارغون (690 - 683 ه ق)نهاده شده بود به طور جد در زمان سلطان محمد خدابنده (716 - 703 ه. ق) ساخته شده و به عنوان پایتخت ایلخانانانتخاب شده است. در این تحقیق مقایسه فضاهای شهری اوجان و سلطانیه بر اساس یافته های باستان شناسی این دو شهرمسیله اصلی این مقاله است و علت ساخت سلطانیه براساس نقشه از پیش طراحی شده مورد بررسی قرار گرفته استو هدف از آن مستند نگاری شهرسازی آن دو شهر ایلخانی است. روش تحقیق در این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای ونتایج پژوهش های میدانی این دو شهر ایلخانی انجام شده و آگاهی ما را نسبت به تاریخ سیاسی- اجتماعی بافت فضاهایشهری و معماری و المان های فرهنگی شهرهای اوجان و سلطانیه می افزاید.

لینک کمکی