در منطق امام خامنه اي (مدظله العالي) مبتني بر رويکرد تحليل دوسطحي اندماجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن در منطق امام خامنه اي (مدظله العالي) مبتني بر رويکرد تحليل دوسطحي اندماجي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 42

در پژوهش پیش رو که مبتنی بر روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی- تحلیلی بوده است, پس از ارایه سنجه های الگو از منظر امام خامنه ای (مدظله العالی) و با بهره گیری از روش دلفی از حیث کیفی, الگوی پژوهش ترسیم شد, و در نهایت این نتیجه حاصل شد, که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از حیث سخت افزاری و نهادی با قوامیت سنجه های: کلان چهارگانه و محتوایی نه گانه, در قامت اصولی فطری و در مقامی ثبوتی است؛ و در سطح نرم افزاری و تحلیلی در همه حوزه های علوم, متکی بر ظرایف زمان و مکان است, که در مقامی اثباتی و در ظرف اصول متغیر می گنجد. از این رو در آن دسته از اموری که دین مبین اسلام جز ثابتات قرار داده, الگو, واحد است, و در خصوص آن دسته از اموری که جز متغیرات و تابع مقتضیات زمان و مکان است, الگویی چندوجهی دارد. در این مقاله, به منظور پاسخ به پرسش اصلی پژوهش, که عبارت بود از شناخت کیفیت الگوی راهبردی اسلامی ایرانی پیشرفت, از حیث واحد یا متکثر بودن چگونه است , تلاش شد به تبیین این مفهوم دوسطحی که با قوامیت نظریه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت در فضای منطق فازی مبتنی بر ترابطی اندماجی همچون دو روی یک سکه - شکل می یابد, اشاره شود

لینک کمکی